2018 13-14 Ekim Ankara Bahar Matematik Buluşması

Bahar Matematik Buluşması, matematik öğrencileri tarafından matematik öğrencilerine yönelik bir seminerler bütünlüğü sunmayı amaçlayan bir etkinliktir. 13-14 Ekim 2018, tarihlerinde ODTÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek dördüncü buluşmamız Cemal Koç'a ithaf edilmiştir. Konuşmalar akademik odaklıdır ve akademisyenler veya başvuru üzerinden öğrenciler tarafından verilir. Katılım, kayıt esasıyla herkese açıktır ve öğrenciler konuşma vermek için başvuruda bulunabilir. Öğrenci konuşma başvuruları, konuları ve içerikleri üzerinden bir jüri elemesinden geçirilir; uygun bulunan konuşmalara etkinlikte yer verilir.

Seminerler

Öğretim Üyeleri

Müge Kanuni (Düzce Üni.): Cemal Koç'un Matematik Yolculuğu
Ferihe Atalan Ozan (Atılım Üni.): Yüzeyler, Eğriler ve Yüzeylerin Gönderim Sınıfı Grupları
Hurşit Önsiper (ODTÜ): Uniformization, Periods and Transcendental Numbers
Ergün Yalçın (Bilkent Üni.): Kürelerin Sonlu Grup Simetrileri
Zafer Nurlu (ODTÜ): Sequences, Function Spaces and Differential Operators
Haydar Göral (Dokuz Eylül Üni.): Kesirlerin Toplamları

Öğrenciler

Melike Yakut(Gebze):Temiz Halkalar ve Temiz Matris Halkaları
Sabri Umur Çetin(Bilkent):Subgroups of the Free Group from a Topological Approach
Jülide Miray Özkan(İstanbul Üni): Basic concepts of model theory
Serkan Doğan(Bilkent):1 resim 2 çivi
Hasan Özgür Çıldıroğlu(Ankara Üni):Topolojik fazların dolanık kuantum durumları için incelenmesi
Berkay Kebeci(Koç):Rubik's Cube Group
Oğuz Gürerk(Boğaziçi):Outlier Analysis and Similarity Measures for Multivariate Two-Sample Tests
Muhammet Furkan Merdan(Bilkent):Pell's equation and diophantine approximation
Erol Barut (Boğaziçi):lagranciyan mekanik
Mehmet Vural (Abant): All topologies come from a family of 0-1 valued quasimetrics
Özlem Duygu Yılmaz (Msgsü): Tam Üç Parçalı Çizgelerin 5-Döngülere Ayrışımı
Yunus C. Aybas (Bilkent):Social and Economic Networks
Baran Zadeoğlu (Bilkent):Direct Product of integers(aka Baer-Spekner group) is not free

Özetler

Müge Kanuni (Düzce Üni.): Cemal Koç'un Matematik Yolculuğu

Bu konuşmada, yüzeyler ve üzerlerindeki eğrilerin topolojik tiplerinden bahsedildikten sonra, yüzeylerin gönderim sınıf grupları tanımlanıp örnekler verilecektir. Konuşmanın son bölümü, eğri kompleksleri ve onların otomorfizmalarına ayrılacaktır.

Ferihe Atalan Ozan (Atılım Üni.): Yüzeyler, Eğriler ve Yüzeylerin Gönderim Sınıfı Grupları

Cemal Koç'un yayınları ve çalışma konularından bahsedeceğiz.

Hurşit Önsiper (ODTÜ): Uniformization, Periods and Transcendental Numbers

This is an expository talk aimed at explaining some basic problems in transcendental number theory. Working with examples arising from some simple Reimann surfaces we will explain; 1) Lang's conjecture on the transcendence of the covering radius for hyperbolic Riemann surfaces 2) Transcendece properties of periods of algebraic varieties (with emphasis on Grothendieck Period Conjecture).

Ergün Yalçın (Bilkent Üni.): Kürelerin Sonlu Grup Simetrileri

Cebirsel topolojinin önemli çalışma alanlarından biri olan topolojik uzayların üzerindeki grup etkilerinin (topolojik simetrilerin) sınıflandırılmasıdır. Mesela hangi sonlu grupların kürelerin çarpımı üzerine serbest olarak etki edebileceği sorusu önemli açık problemlerden biridir. Bu problem bir küre için tamamen çözülmüştür ve bir küreye serbest olarak etki edebilen sonlu grupların tam listesi verilmiştir. Bu problemin çözümünde grupların kohomolojisi, K-teori, sonlu grupların teorisi ve temsil teorisi gibi alanlardan birçok değişik teknik kullanılmıştır. Bu konuşmada cebirsel topolojinin bu alanı örnekler üzerinden tanıtılmaya çalışılacaktır.

Zafer Nurlu (ODTÜ): Daha sonra açıklanacaktır.

Kısa süre içinde güncellenecektir ...

Haydar Göral (Dokuz Eylül Üni.): Kesirlerin Toplamları

Bu konuşmada birimin, kesirlerin toplamı olarak ifade edilmesinden bahsedilecektir. Daha sonra benzer soruları sayı cisimlerinde sorup birimin kesirlerin toplamı olarak yazılması ile sayı cisimlerin sınıflandırılmasını ilişkilendirecegiz.

Program ...

Son güncelleme : 10/7/2019