Tanıtım

Bahar Matematik Buluşması, farklı üniversitelerde okuyan matematik öğrencileri tarafından yılda iki defa düzenlenen,akademik odaklı bir çalıştay dizisidir. Buluşmaların sabit bir mekânı bulunmamakla birlikte her seferinde farklı bir üniversitede gerçekleştirilmesine özen gösterilir. Konuşmalar, davetli akademisyenler ve başvuruda bulunan öğrenciler tarafından verilir ve farklı üniversitelerden matematik öğrencilerinin bir araya gelip matematik dinleyebileceği, tartışabileceği ve kendi ilgilendikleri konulardan bahsedebilecekleri bağımsız bir ortam yaratmayı amaçlar. Buluşma tarihi, buluşma yeri ve davetli akademisyenler birkaç ay öncesinden duyurulur. Genelde güz ve bahar eğitim dönemlerinin ilk haftalarında yapılır.

Seminerler

Öğretim Üyeleri

Rıza ERTÜRK (Hacettepe Uni.): Lawrence Micheal Brown' un Hayat Hikayesi
Selma ALTINOK (Hacettepe Uni.): Graflar Üzerinde Tanımı Cebirsel Yapılar
Cem TEZER (ODTU): Wielandt' ın Gamma Fonksiyonunu Belirlemesi
Burak KAYA (ODTU): Borel Kromatik Sayısı
Özgün ÜNLÜ (Bilkent Uni.): Sonlu Grupların Kürelerin Çarpımlarına Serbest Etkisi

Panelistler

Moderator: Doğacan Sertbaş (Koç Uni.)
Kağan Kurşungöz (Sabancı Uni.)
Ferihe Ozan Atalan (Atılım Uni.)
Haydar Göral (Dokuz Eylül Uni.)

Öğrenciler

Öğrenci konuşmacılar jüri elemelerinden sonra açıklanacaktır.

Özetler

Rıza ERTÜRK (Hacaettepe Uni.): Lawrence Micheal Brown' un Hayat Hikayesi

1938 yılında Chesterfield/İngiltere doğumlu olan M. Brown,emekli olduktan olduktan 3 yıl sonra 02/12/2015 yılında Kıbrıs'ta vefat etti. Hocamız 1968-2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde çalıştı. M. Brown,doktorasını 1981 yılında Glagow Üniversitesi'nde ikili topolojik uzaylar teorisinde tamamlamıştır.Hocamızın asıl çalışma konuları, mantık, genel topoloji, fuzzy topoloji ve ikili topolojik uzaylar olmasına rağmen bölümümüzde bilgisayar derslerinin verilmesine ve laboratuvarının açılmasına öncülük etmiş ve bu konuda çok büyük hizmetleri bulunmaktadır. Ayrıca, şu anda uluslararası SCİ-EXPANDED kapsamında taranan "Hacettepe Journal of Mathematics and Statitics" dergisinin bu aşamaya gelmesinde çok büyük emek ve katkıları bulunmaktadır.

Rıza ERTÜRK (Hacaettepe Uni.): Lawrence Micheal Brown' un Hayat Hikayesi

1938 yılında Chesterfield/İngiltere doğumlu olan M. Brown,emekli olduktan olduktan 3 yıl sonra 02/12/2015 yılında Kıbrıs'ta vefat etti. Hocamız 1968-2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde çalıştı. M. Brown,doktorasını 1981 yılında Glagow Üniversitesi'nde ikili topolojik uzaylar teorisinde tamamlamıştır.Hocamızın asıl çalışma konuları, mantık, genel topoloji, fuzzy topoloji ve ikili topolojik uzaylar olmasına rağmen bölümümüzde bilgisayar derslerinin verilmesine ve laboratuvarının açılmasına öncülük etmiş ve bu konuda çok büyük hizmetleri bulunmaktadır. Ayrıca, şu anda uluslararası SCİ-EXPANDED kapsamında taranan "Hacettepe Journal of Mathematics and Statitics" dergisinin bu aşamaya gelmesinde çok büyük emek ve katkıları bulunmaktadır.

Selma ALTINOK (Hacettepe Uni): Graflar Üzerinde Tanımı Cebirsel Yapılar

Bu konuşmada, graf ve graflar üzerinde halka ve mödül yapısı veren genelleştirilmiş spline kavramı tanıtılacaktır. Genelleştirilmiş spline modüllerinin özellikleri verilecek, bu modüllerin serbestlikleri ve tabanları incelenecektir. Ayrıca genelleştirilmiş splineların özel bir sınıfı olan akış sınıfları tanıtılacak, bu özel sınıfların genelleştirilmiş spline teorisindeki öneminden bahsedilecektir.

Cem TEZER (ODTU): Wielandt' ın Gamma Fonksiyonunu Belirlemesi

1938 yılında H.Wielandt'ın keşfedip, ileride belki bir imtihan sorusu olarak kullanmak üzere sakladığı, sonra da K.Knopf' a bir mektup vasıtasıyla ilettiği bir teorem, gamma fonksiyonunu tamamen belirleyen son derece sade özellikleri işaret etmektedir. Böyle bir netice tabii olarak gamma fonksiyonu hakkındaki pek çok teoremi basitleştirecektir. Bu teorem uzun zaman unutulmuş, yakın zamanlarda R.Remmert tarafından yeniden gün ışığına çıkarılmıştır.

Burak KAYA (ODTU): Borel Kromatik Sayısı

Betimsel çizge kombinatoriği, çizgesel kuramsal çeşitli soruların "ölçülebilir" çerçevede ele alındığı son 20 yıldır çalışılan yeni ve heyecanlı bir matematik alanıdır.Bu konuşmada, önce dinleyici için gerekli çizge kuramsal ve betimsel küme kuramsal arkaplanın üzerinden geçilecek, daha sonra da, alana temel kavramlar ve sonuçlar üzerinden basit bir seviyede giriş yapılacaktır.

Özgün ÜNLÜ (Bilkent Uni.): Sonlu Grupların Kürelerin Çarpımlarına Etkisi

Kürelerin çarpımlarına serbest etki edebilecek sonlu grupların cebirsel yapısıyla ilgili önemli sanılar vardır. Bu konuşmada bu sanıları ve bu sanıları destekleyen sonuçları tanıtacağım. Özellikle kürelerin çarpımlarına serbest etki edebilecek grupların üstündeki bazı cebirsel kısıtlamalarla ilgili sonuçların elde edilmesi için kullanılan yöntemlerden bahsedeceğim.

Students' abstracts will be announced later.

Last update: 5th October 2019